28-12-16

Recensie: Atjeh - Anton Stolwijk


Titel: Atjeh
Auteur: Anton Stolwijk
Recensie: Nynke
Genre: Mens & Maatschappij
ISBN: 9789035143760
264 pagina's | Uitgeverij Prometheus | september 2016
Anton Stolwijk:
Anton Stolwijk woonde lange tijd in Atjeh, vanwaaruit hij stukken schreef voor onder andere De Groene Amsterdammer en Hard Gras. Momenteel is hij als affiliated fellow verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden.

Over het boek:
Hoe de Nederlanders kwamen en gingen en wat ze achterlieten De Atjeh-oorlog (1873-1942) vormt een van de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. De strijd tussen nietsontziende koloniale soldaten en fanatiek islamitische Atjehers kostte aan zo'n 100.000 mensen het leven, onder wie duizenden Atjehse vrouwen en kinderen. In Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis volgt Anton Stolwijk het spoor van de strijd - een spoor dat niet alleen langs vergeelde en vergeten dagboeken voert, maar ook naar het hedendaagse Atjeh, dat nog steeds blijkt te worden getekend door de oorlog.

Recensie door Nynke:
Op de cover van Atjeh een prachtige indringende foto. Naast deze foto zijn kleurenfoto’s opgenomen in dit boek en wordt de tekst afgewisseld met historische zwart-wit foto’s. Zoals de titel zegt handelt dit boek over Atjeh en dan in het bijzonder over de oorlog die van 1873 tot 1942 gewoed heeft. De oorlog ging tussen Nederlandse kolonialen en de vooral Islamitische bevolking van Atjeh. Het laat maar weer eens zien hoe arrogant wij Nederlanders waren. Het is schokkend om te zien hoe zo’n oorlog, die in Nederland al lang vergeten is, in Atjeh toch nog steeds van invloed is.

De auteur wisselt de historische vertellingen af met zijn eigen ervaringen in Atjeh en weergaven van gesprekken die hij gevoerd heeft met mensen op het eiland. Dit geeft een aardig beeld van de geschiedenis van Atjeh en de sporen die de oorlog achtergelaten heeft. Daar komt de tsunami uit 2002 nog bij die grote schade heeft aangebracht op het eiland. De auteur heeft gedegen onderzoek gedaan en gedetailleerd doet hij de geschiedenis van deze oorlog uit de doeken. Toch wordt het geen wetenschappelijke verhandeling en blijft het een toegankelijk boek door de verweving met zijn eigen belevenissen en bevindingen in de tegenwoordige tijd. Als Nederlandse lezer krijg je toch last van een soort plaatsvervangende schaamte. Niet alleen vanwege de gruweldaden die begaan zijn door de Nederlanders, maar ook vanwege het feit dat we in het huidige Nederland dit hoofdstuk blijkbaar uit de geschiedenisboekjes geschrapt hebben. De auteur heeft in ieder geval een geslaagde poging gedaan om deze geschiedenis weer op te rakelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten